Back to Move! -verkko-oppimisympäristö

Back to Move! kouluttaa toisen asteen opettajia myös verkossa. Verkkokoulutusympäristönä toimii verkko-oppimisalusta itsLearning.

itsLearningistä löytyvät Back to Move! -koulutustallenteet sekä monipuolisesti selän ja niskan hyvinvointia edistävät koulutusmateriaalit, esim.

  • Asiantuntija-artikkelit
  • Faktakortit
  • Taukojumppalinkit
  • Painotuotteet
  • Interaktiiviset pelit
     

Materiaalien avulla opettajat saavat konkreettisia välineitä päivän aikana tehtävään tauotukseen, liikkeen ja asentojen vaihteluun oppilaitosympäristössä ja etätyöskentelyssä. Hankkeessa toteutettavista lähikoulutuksista on tehty koulutustallenteet, jotka ovat katsottavissa verkko-oppimisympäristössä. Näin pystytään, paitsi vastaamaan tämänhetkiseen tarpeeseen siirtää lähikontakteja digitaalisiksi, myös tarjoamaan opettajille jatkuva mahdollisuus koulutustallenteiden hyödyntämiseen.

Verkko-oppimisympäristöllä on monia hyötyjä, kun sitä käytetään lähi- tai verkkokoulutusten ohessa. Se mahdollistaa moniammatillisen, oppivan yhteisön vuorovaikutusprosessin selän ja niskan hyvinvoinnin asiantuntijoiden ja toisen asteen opettajien välille.

Verkko-oppimisympäristöön on koottu kohderyhmän huomioivaa ja tutkittuun tietoon perustuvaa materiaalia. Näin helpotetaan opettajia löytämään ja soveltamaan opiskelijoiden selän ja niskan hyvinvointia edistävää tietoa ja materiaalia oppilaitosympäristössä. Myös jo hyviksi havaitut käytänteet ja materiaalit on näin mahdollista saada helposti saavutettaviksi.

Verkko-oppimisympäristö on tarkoitettu ensisijaisesti toisen asteen opettajille. Siihen on mahdollista päästä ottamalla yhteyttä Back to Move! -hankekoordinaattoriin (katri.koivuneva[at]selkaliitto.fi). Mikäli oppilaitos on kiinnostunut lähikoulutuksista tai webinaarimuotoisesta koulutuksesta, sovitaan niiden pitämisestä oppilaitoskohtaisesti.

Selkäliitto käyttää verkkokoulutuksissaan Opintokeskus Siviksen hallinnoimaa itsLearning-verkko-oppimisympäristöä.

Tutustu myös:

 

Back to Move!