Selkäliiton hallinto

Selkäliiton ylin päättävä elin on liiton kokous. Kokouksia on kaksi vuodessa. Syyskokouksessa valitaan hallitus, vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio. Kevätkokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös. Lisäksi kokouksissa voidaan käsitellä yhdistysten kokouksille esittämiä asioita.

Liiton jäsenyhdistykset valitsevat kokouksiin edustajansa suhteessa jäsenmääriinsä.

Hallitus 

Hallitus vastaa Selkäliiton toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta sekä valmistelee liiton kevät- ja syyskokouksissa käsiteltävät asiat.

Selkäliiton hallituksen jäsenet vuonna 2020:
Marjo Rinne (puheenjohtaja), terveystieteiden tohtori, fysioterapeutti, erikoistutkija
Sirpa Moilanen (varapuheenjohtaja), fysioterapeutti, kasvatustieteen maisteri
Kaarina Frosterus, järjestöaktiivi, toimistotyöntekijä
Pirjo Karlsson, järjestöaktiivi, tilitoimistoyrittäjä
Eija Kärkkäinen, sairaanhoitaja, järjestöneuvoja
Sirpa Heikkinen, mielenterveyshoitaja, kriisityöntekijä, ryhmä- ja työnohjaaja
Leena Kämppi, fysioterapeutti
Eira Mäkitalo, farmaseutti
Teuvo Näätänen, yhdistysaktiivi 
Kari Rantavalli, lehtori, DI
Milla Suomi, fysioterapeutti, toiminnanjohtaja

 

Selkäliitto